TINK

U bent leidinggevende in een kinderdagverblijf en u wilt de kwaliteit verbeteren van het taalgebruik en de benadering van de kinderen door de pedagogisch medewerkers.

Een training is mogelijk. Ik heb een licentie om een TINK-training te verzorgen: Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang. Hiervoor kunt u subsidie krijgen van het rijk.

  • 8 bijeenkomsten, oefenen met collega’s, reflectie via video-opnames
  • extra taalondersteuning voor de pm’ers
  • flexibel aansluiten bij uw wensen en mogelijkheden
  • speciaal voor kinderdagverblijven in de omgeving van Diemen

Hoe? U kunt contact met mij opnemen als u subsidie heeft geregeld via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook de website van Sardes: www.sardes.nl

Hoe duur? U “betaalt” alleen de tijd die de pm’ers nodig hebben om de training te volgen. De verletkosten, of de studievergoeding. Als u de subsidie op uw rekening hebt ontvangen, betaalt u die aan mij.