Margriet van der Valk

Mijn missie: Mensen het vermogen geven om zich via de Nederlandse taal efficiënt en effectief te uiten, om anderen echt te begrijpen en om te bewerkstelligen dat zij begrepen worden.
Mijn visie: Als mensen in staat zijn echt te luisteren en zich nauwkeurig uit te drukken, kunnen zij vanuit hun ware ik bijdragen aan een gezonde wereld.
Mijn fascinatie: Taalverwerving is een proces van groeiend meesterschap om gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, en daarmee de frustratie van het nog-niet-goed-kunnen gaandeweg te overmeesteren. Dat proces meemaken ontroert me keer op keer.
Mijn opleiding: Gymnasium Celeanum in Zwolle, doctoraal Nederlands in Groningen, de urgentie-deeltijdopleiding van de IPABO in Amsterdam (niet afgerond), docent NT2 aan de VU Amsterdam, jarenlange bijscholing via de Beroepsvereniging NT2, TINK-trainer via Sardes-ITTA-EN, Beeldcoach bij Christine Brons.
Mijn ervaring: Twintig jaar docent Nederlands en docent NT2: na de pubers de moeders, de mannen, de arbeidsmigranten en de vluchtelingen. Als moeder meegedraaid op de peuterspeelzaal en de basisschool, en meegeleefd met het opgroeien van mijn drie dochters.
Mijn wens: Bijdragen aan medemensen, vanuit liefde, vrijheid en communicatie.