Beeldcoaching

Beeldcoaching is een nieuwe manier van coachen van docenten, ouders en andere opvoeders. Daarbij wordt beeld in brede zin ingezet als middel om een dialoog op gang te brengen. Een beeldcoach wil de leraar in beweging zetten, vanuit een warme betrokkenheid en een grote vakkennis.

Ik heb de opleiding tot beeldcoach grotendeels gevolgd. Ik wil me verder scholen op pedagogisch gebied, om nog beter in staat te zijn om pedagogisch medewerkers en ouders te ondersteunen. Het gaat uiteindelijk om de ontwikkeling van de taal en het denken van jonge kinderen. Ouders en pedagogisch medewerkers kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.